2015 Fortbildningsdagar för kemilärare

 

11.30 -12.30

Ankomst, registrering och lunch
Kemihuset, Chalmers tekniska högskola

12.30–12.45

Välkommen
12.45–13.30
Föreläsning
Marcus Wilhelmsson, Chalmers:
Allt ljus på DNA och RNA – interna ljuskällor som lyser upp och upplyser
bio- och läkemedelskemisten

13.30–14.15

Föreläsning
Marica Ericson, Göteborgs universitet:
Fotokemi i medicinens tjänst

14.15–15.00

Kaffe och mingel

15.00–15.45

 

15.45–18.00

Föreläsning
Bo Albinsson, Chalmers:
Kemi med ljus – fotokemi som grunden till framtidens energikällorWorkshop
Kemilärarnas Resurscentrum:
Kemin bakom naturliga och syntetiska färger

18.30–22.00

Middag

Lördagen den 21 november

09.00–09.45

Föreläsning
Jessica Rehnqvist, Aranäsgymnasiet, Kungsbacka
Hur kan vi underlätta övergången från gymnasium till högskola för eleverna?


09.45–10.30

Diskussion kring rekrytering inom kemiämnet

10.30–12.30

Workshop
Kemilärarnas Resurscentrum:
Färgeffekter och färgmagi

12.30–14.00

Lunch och avslutning
Med reservation för ev. förändringar av programmet.

VÄLKOMNA