Fortbildningsdagar för kemilärare


Kemi och mat!

UTVÄRDERING

Årets Fortbildningsdagar för kemilärare den 24-25 november 2017 har fokus
på kemi och mat. Alla har en relation till mat, som har en tydlig koppling till kemi.
Till årets fortbildningsdagar har vi bjudit in föredragshållare som kan ge spännande exempel på hur mat och kemi hör samman och hur det kan användas i undervisningen. Vi kryddar även mötet med en vinprovning med kemitema. Fortbildningsdagarna kommer att vara på Kemicentrum i norra Lund, en av Nordens största kemiinstitutioner, där både grundläggande och tillämpade kemiämnen samsas om utrymmena.


Ingen deltagaravgift utgår och måltiderna inkl. vinprovningen är kostnadsfria.
Deltagarna får själva betala sin resa och inkvartering.
Max antal deltagare 80.

Det går inte längre att anmäla sig
Besked skickas ut med e-post efter anmälningstidens slut till den e-postadress som du angivit vid anmälan. Har du inte fått något besked till din e-postadress senast den 6 november, kontrollera din skräppost och/eller hör av dig.
Vid frågor kontakta Lena Jirberg Johnsson.


Preliminärt program
Fredag 24 november

12.00 – 13.00  Registrering och lättare lunch
13.00 – 13.15  Välkomna
Peter Somfai, ordf. Svenska Nationalkommittén för kemi
13.15 – 14.00  Konsten att njuta av kemi
Ulf Ellervik, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
Pdf:
14.00 – 14.30  Goda och onda bakterier i vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten
Peter Rådström, Tillämpad mikrobiologi, Lunds Tekniska Högskola
14.30 – 15.00  Kaffe
15.00 – 15.30  Köttets lusta – eller hur man får biffen mör
Eva Tornberg, Inst. för livsmedelsteknik, Lunds Tekniska Högskola
Artikel:
15.30 – 16.00  Blir maten farligare?
Björn Bergenståhl, Inst. för livsmedelsteknik, Lunds Tekniska Högskola
Pdf:
16.00 – 17.00  Vinprovning med kemitema
Rickard Albin, Munskänkarna
Några bilder:
18.30  Middag
Tegnérs Matsalar, AF-borgen
Lördag 25 november
09.00 – 11.00  Kemi och mat, i teori och praktik
Didaktiska och laborativa uppgifter för kemiundervisningen
Karolina Broman, Umeå universitet
Jenny Olander och Cecilia Stenberg, Kemilärarnas Resurscentrum
Pdf:
Sockerhalten i energidrycker:
11.00 – 11.15  Kaffe
11.15 – 11.45  Forskarskola – ett tillfälle för integration
Emelie Bjurling, Pauliskolan, Malmö
Pdf:
11.45 – 12.15  Information om kemiprogrammet på Lunds universitet
Sophie Manner, Studierektor, Lunds universitet
Pdf:
12.15  Avslutning och lunch att ta med


Tack till våra Sponsorer
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Lunds universitet