Fortbildningsdagar för kemilärare


Vetenskap som källa för innovation!

Årets Fortbildningsdagar för kemilärare den 14-15 oktober 2016 har fokus
på innovation och företagande. Uppsala har en lång tradition och en innovationsmiljö som hör till de starkare i Europa. Det finns många goda cialis dosage exempel på framgångsrika forskningsresultat som har resulterat i lönsamma företag och det fortsätter än idag.

Fortbildningsdagarna kommer att vara på Museum Gustavianum som ansvarar för en stor samling vetenskapshistoriska föremål, från medeltiden till 1900-talet. Universitets stora namn inom den tidiga naturvetenskapen – Rudbeck, Linné, Thunberg, Celsius – har alla lämnat kvar ett stort material som Gustavianum förvaltar. Dessutom finns det en del kvar från Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius.


Ingen deltagaravgift utgår och måltiderna är kostnadsfria.
Deltagarna får själva betala sin resa och inkvartering.
Max antal deltagare 70.

Besked skickas ut med e-post efter anmälningstidens slut till den e-postadress som du angivit vid anmälan. Har du inte fått något besked till din e-postadress senast den 23 september, kontrollera din skräppost och/eller hör av dig. Vid frågor kontakta Lena Jirberg Jonsson.


Preliminärt program
Fredag 14 oktober
12.00 – 13.00  Registrering och lättare lunch
13.00 – 13.15  Välkomna
Maja Elmgren, ledamot Svenska Nationalkommittén i kemi (PDF)
13.15 – 14.00  Vår storslagna biokemihistoria
Jan-Christer Janson, Uppsala universitet (PDF)
Om The Svedberg…..
Nekrolog The Svedberg…..
Tiselius instrumentets………
Uppsala School of separations Science
Jubileumsskrift – Uppsala universitet 500 år, Kemi och biokemi
Poster separationsvetenskap
Separationsmetoder för proteiner, en översikt
14.00 – 14.30  GE Healthcare Uppsala – världsledande i att
tillgänliggöra biologiska läkemedel
Susanna Lindman, Life Sciences GE Healthcare (PDF)
14.30 – 15.00  Kaffe
15.00 – 15.30  Att nå ut med sin forskning
Helena Danielson, Uppsala universitet (PDF)
15.30 – 15.45  Bensträckare, uppdelning i grupper
15.45 – 16.30   Grupp 1 /KRC, Grupp 2 /Guidad rundvandring (PDF)
16.30 – 17.15   Grupp 1 /Guidad rundvandring, Grupp 2 /KRC
Vivi-Ann Långvik, KRC
18.30  Middag på Villa Anna
Lördag 15 oktober
09.00 – 10.00  Diskussion med Skolgruppen (PDF)
Sammanställning (PDF)
10.00 – 10.45  Exempel på svensk läkemedelsutveckling i stort och smått
Björn Lindeke, Apotekarsocieteten (PDF)
Litteraturlista
10.45 – 11.15  Kaffe
SNI Uppsala
Laboration från avfall till resurs
11.15 – 12.00  Allergier – Inget att (f)nysa åt
En idag 50-årig upptäckt som ledde till en internationell framgångssaga

Per Matsson, Thermo Fisher Scientific (PDF)
12.00  Avslutning och lunch att ta med


Tack till våra Sponsorer
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Uppsala universitet