Young Observer Program, IUPAC

Den internationella kemiunionen, ”International Union of Pure and Applied Chemistry” IUPAC, är en obunden och ideell  internationell organisation som verkar för kemins användande i människan tjänst. Dess medlemsländer samverkar genom att bland annat standardisera nomenklatur och terminologi, ta initiativ inom kemiundervisning och kemiindustriell säkerhetsutbildning samt arbeta med miljö och resursfrågor. Man samarbetar också med andra internationella organisationer som IUCr, IUPAP, UNESCO och OPCW.

Svenska Nationalkommittén för kemi, som på mandat från Kungl. Vetenskapsakademin sköter Sveriges medlemskap i IUPAC, kommer senare att utlysa 1-2 resestipendier till kemister och kemiingenjörer under 45 år, som vill verkar som unga observatörer (”Young Observers”) vid IUPAC:s 49:e Generalförsamling (GA)och 46:e World Chemical Congress, i São Paulo, Brasilien 6-13 juli 2017.

Under Generalförsamlingen är stipendiaten med i IUPAC:s introduktionsprogram för ”Young observers” samt följer arbetet i en eller flera av fackavdelningarna och kommittéerna. Stipendiet är riktat till dig som är intresserad av internationellt samarbete inom IUPAC:s områden och som skulle kunna tänka dig att i framtiden verka som svensk representant i någon av organisationens avdelningar. Kandidater från industri, förvaltning och högskolevärlden är välkomna att söka.

Krav för sökande
• Du är kemist eller kemiingenjör under 45 år och arbetar inom högskolevärlden, i industrin eller inom offentlig förvaltning.
• Du är verksam i Sverige.
• Du ska ha ett specifikt intresse av någon av de fackavdelningarna och kommittéer som har arbetsmöten under IUPACs generalförsamling (GA).
• Du ska ha ett intresse av internationellt samarbete.
• Du ska ha arbetat minst fem år efter examen.

Vad som förväntas
• Medverkan i utvalda divisioner och kommittéers arbetsmöten.
• Medverkan vid IUPAC:s ”Young Observer” aktiviteter.
• Medverkan vid “World Chemistry Leadership Forum”.
• Kort rapport om din medverkan och dina intryck till Nationalkommittén för kemi.

 

Mer information
Nationalkommitténs sekreterare Agneta Sjögren 08 502 541 83 (agneta@chemsoc.se)
eller Lars Öhrström, 031 164176 (ohrstrom@chalmers.se).

Nykyään on monia kohtia, jotka haluat muistaa terveydestänne. Voit tilata korjaustoimenpiteitä työpöydän mukavalta. Entä seksuaaliset häiriöt ja ”viagra”? Tietenkään se ei ole kaikki. Mikä lääke soveltuu impotenssiin? Joku kertoi sinulle ”http://viagrasuomi.biz/”? Variantit tutkijat pitävät attention esimerkiksi ”mitä on Viagra”. Onko ED vakava? Kyllä se on. Tällainen sairaus ratkaistaan ​​parhaiten ammattitaidolla, yleensä neuvolalla sertifioidun proviisorin kanssa. Sinun terveydenhuollon ammattilainen voi tarjota tiettyjä käsittely, jotka ovat parempia terveydelle.